Aktuality

24.02.2011

Tisková zpráva Mikroregionu Kahan č.1

Mikroregion Kahan realizuje projekt „Zavádění Místní Agendy 21“ (MA21) z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Místní Agenda 21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů.

Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Popis projektu:

Vzhledem k tomu, že je mikroregion z hlediska zavádění procesu MA21 na pomyslné startovací čáře, jsou stěžejními cíli předkládaného projektu:

  • zvýšení vzájemné informovanosti a komunikace subjektů i veřejnosti na území celého mikroregionu, včetně zajištění možnosti zapojování veřejnosti do rozhodování o chystaných zdejších záměrech,
  • rozvinutí mechanizmů a nástrojů společného plánování rozvoje za účasti subjektů a občanů mikroregionu,
  • osvěta, vzdělávání a informovanost – zejména ve vazbě na osvětové kampaně a neformální vzdělávání.

Více informací na: www.mikroregionkahan.cz a www.ma21.cenia.cz.

Anketa

Říjen 2011 - Pokračovat v rozběhnutých aktivitách?
Ano 123
Ne 17