Aktuality

25.02.2011

Tisková zpráva Mikroregionu Kahan č.2

Mikroregion Kahan realizuje projekt „Zavádění Místní Agenda 21“ (MA21) z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Jednou z dílčích aktivit bylo provedení dotazníkového šetření v Mikroregionu Kahan a jeho okolí. Cílem dotazníku je zjistit, co občané mikroregionu Kahan postrádají v oblasti trávení volného času, cyklistiky a vzdělávání. Tyto tři oblasti byly vybrány z toho důvodu, že mikroregion jako takový nemá nástroje na řešení jiných, jistě palčivějších témat. Výsledky dotazníku budou použity při rozhodování o směřování činnosti a investic mikroregionu. Toto dotazníkové šetření bude ukončeno 28.2.2011. Bude následovat vyhodnocení názorů sublektů a široké veřejnosti formou facilitované diskuse k vybraným tématům v měsíci březnu 2011.

Více informací na: www.mikroregionkahan.cz a www.ma21.cenia.cz.

Anketa

Říjen 2011 - Pokračovat v rozběhnutých aktivitách?
Ano 123
Ne 17