Aktuality

26.02.2011

Tisková zpráva Mikroregionu Kahan č.3

Zavádění MA 21 v MR Kahan – revolvingový fond MŽP

Výtvarná soutěž pro žáky MŠ a ZŠ nižšího stupně „Tady žiju, tady bydlím“

Zaměření výtvarné soutěže:
Výtvarná soutěž bude sondou do vnímání dětí svého okolí. Nejzajímavější díla budou prezentovány v rámci Dne dětí v červnu 2011 organizovaného MR Kahan v Městysi Ostrovačice a odměněny drobným dárkem. V dětech vzbudí soutěž zájem o stav svého okolí. Účastní se ZŠ nižšího stupně a MŠ v regionu.

Pravidla soutěže:
kategorie dětí - základní stupeň ZŠ, MŠ
Všechna díla budou zhotovena ve formátu A4, všechna díla budou vyhodnocena a bude za každou kategirii oceněno 10 autorů.
Každé dílo bude na zadní straně označeno – jméno autora, věk, ZŠ či MŠ.
Termíny: 2/3/4/2011

Hledači pokladů

Mikroregion chce využít toho, že děti zbožňují hledání pokladů a proto v rámci Dětského dne připraví pro děti hru „Hledači pokladů“. Bude se jednat o parafrázi geocachingu. V okolí místa, kde se bude konat Den dětí, bude rozmístěno 10 keší (schránky s „pokladem“). Děti pak dostanou plánek s nápovědou, podle které budou keše hledat. Byť je hra určena pro děti, bude mít jistě dopad i na dospělé, kteří pak budou motivováni zapojit se do oficiální sítě geocachingu a chodit hledat pravé keše. Geocaching je výbornou metodou, jak nenásilně podporovat šetrné způsoby turistiky – keše totiž bývají umístěny zpravidla na hůře přístupných místech, ke kterým se lze dostat pouze pěšky.

Vyhlášeno a realizováno v rámci Dětského dne organizovaného v Městysi Ostrovačice v červnu 2011.

Prázdniny bez úrazu

Osvětová a informační kampaň začne ve školách poslední květnový týden, kdy v hodinách občanské nauky budou děti zábavnou formou seznámeny se zásadami bezpečného pohybu na silnicích a základními zásadami první pomoci. V rámci oslav Dne dětí bude pronajato mobilní dopravní hřiště, kdy si děti budou moci vyzkoušet získané informace v praxi. Cílem je vybavit děti před letními prázdninami nezbytným penzem informací o bezpečném pohybu na silnicích.

Realizováno v rámci Dětského dne organizovaného v Městysi Ostrovačice v červnu 2011.

Dny zdraví

Ve spolupráci s VZP bude zajištěno bezplatné měření tlaku, pulsu a tuků. V infostánku, kde bude měření probíhat, bude přítomen i lékař, který pomůže interpretovat naměřené hodnoty. Aktivita má za úkol upozornit na problémy spojené se sedavým zaměstnáním, nekvalitní stravou a špatnou životosprávou.

Realizováno v rámci Hornického dne září 2011

 

Více informací na: www.mikroregionkahan.cz a www.ma21.cenia.cz.

Anketa

Říjen 2011 - Pokračovat v rozběhnutých aktivitách?
Ano 123
Ne 17