Aktuality

09.05.2011

Tisková zpráva Mikroregionu Kahan č.4

Databáze subjektů

V rámci projektu  byla provedena aktualizace stávajících databází a kontaktů místních samospráv a jimi zřízených organizací, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Jimi uvedená kontaktní spojení a kontaktní osoby jsou  po celou dobu nejen tohoto projektu, ale po celou dobu realizace procesu MA21 základními kameny již výše zmíněného organizačního a komunikačního systému.

Více informací na : www.mikroregionkahan.czwww.ma21.cenia.cz,

Anketa

Říjen 2011 - Pokračovat v rozběhnutých aktivitách?
Ano 122
Ne 16