Ukončené ankety

Říjen 2011 - Splnil realizovaný projekt svůj účel?
Ano 154
Ne 39
Září 2011 - Využili občané připravenou nabídku projektu Závádění MA 21 v Mikroregionu Kahan – Dny zdraví, Evropský týden mobility a bez aut v rámci realizace Hornického dne ve spolupráci s městem Rosice, Mikroregionem Ivančicko, obcí Zastávka, ČD a MPŽ?
Ano 131
Ne 28
Srpen 2011 - Jak hodnotíte proběhlý Dětský den v Ostrovačicích?
Výborně 172
Chvalitebně 35
Dobře 12
Dostatečně 1
Nedostatečně 5
Červenec 2011 - Připravuje se odborný seminář k udržitelnosti rozvoje v Mikroregion Kahan. Je seminář vhodným tématem?
Ano 162
Ne 25
Červen 2011 - Připravuje se společný Dětský den v Mikroregionu Kahan v městysi Ostrovačice, je to vhodný nástroj prozábavu dětí v regionu?
Ano 130
Ne 38
Květen 2011 - Je pro Vás přínosem zpracovaná databáze subjektů v MR Kahan?
Ano 121
Ne 46
Duben 2011 - Jsou v MR Kahan občané dostatečně vzdělaní, je vzdělávání občanů v MR Kahan vhodným tématem k zamyšlení?
Ano 113
Ne 76
Březen 2011 - Jak hodnotíte výsledky facilitovaných setkání se zástupci odborné veřejnosti v hodnotících oblastech?
Dobře 123
Špatně 9
Nevím 16
Únor 2011 - Je dotazníkové šetření zvolené Mikroregionem Kahan v rámci projektu Zavádění MA 21 do regionu vhodné pro získání potřebných informací od veřejnosti?
Vhodné 167
Nevhodné 8
Dostačující 26
Nedostačující 8
Leden 2011 - Jak hodnotíte zapojení Mikroregionu Kahan do projektu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí?
Výborně 155
Chvalitebně 33
Dobře 5
Dostatečně 5
Nedostatečně 8

Anketa

Říjen 2011 - Pokračovat v rozběhnutých aktivitách?
Ano 123
Ne 17